ПОЗОВНА ЗАЯВА ПРО СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ - Профессиональный ремонт

ПОЗОВНА ЗАЯВА ПРО СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ

Згідно діючого законодавства, аліменти — це обов’язок по утриманню у встановлених законом випадках, одним членом сім’ї іншого члена чи членів сім’ї, які цього потребують. Існує дві форми сплати аліментів: добровільна та за рішенням суду.

позовна заява про стягнення аліментів подається у випадках, коли особа що зобов’язана сплачувати аліменти не виконує цей обов’язок добровільно, або виконує у меншому обсязі аніж встановлений законом.

Традиційно аліменти сплачуються батьками на утримання дітей. Причому, це стосуються не тільки неповнолітніх дітей, а й дітей, які досягли свого повноліття, але є непрацездатними та потребують матеріальної допомоги. Окрім аліментів на утримання дітей, вони можуть сплачуватися дітьми на утримання своїх батьків, у тому випадку, коли батьки стали непрацездатними.

На сьогоднішній день в Україні існує широкий перелік осіб встановлений Сімейним Кодексом України, які володіють правом отримувати аліменти. До таких осіб належать:

 • Вагітна дружина, їй аліменти повинні сплачуються після народження дитини, при чому, додаткове рішення суду не потрібне, окрім випадків, коли чоловік умисне їх не сплачує;
 • Той з батьків, з яким проживає дитина. Слід зауважити, що матеріальний стан другого з батьків не впливає на цей обов’язок, до досягнення дитиною трирічного віку. А у випадках, коли дитина має фізичні чи психологічні вади розвитку, то до досягнення шести років;
 • Коли один з учасників подружжя має змогу надати матеріальну допомогу, то той з членів подружжя, що проживає і піклується про дитину-інваліда, може вимагати від іншого отримання цієї допомоги, якщо така дитина потребує постійного нагляду. Матеріальне становище батька чи матері піклувальника на це право не впливає;
 • Чоловік або жінка, що не перебувають між собою у шлюбі, у тому випадку, коли один з них проживає та піклується про їх спільну дитину;
 • Діти що досягли повноліття, але яким ще не виповнилося 23 роки, у випадку коли вони навчаються та потребують стороннього матеріального забезпечення. Їх утримання є обов’язковим для батьків до закінчення навчання, або до настання 23 річного віку дитини;
 • У тих випадках, коли у дітей та непрацездатних повнолітніх дітей немає батьків, вони мають право на аліменти від інших членів сім’ї та родичів.

Коло осіб що мають право на отримання аліментів досить широке. Але найчастіше, аліменти у судовому порядку стягуються після розлучення у сім’ї де є діти. Коли особа, яка не проживає разом зі своєю дитиною/дітьми не бажає сплачувати аліменти, чи виникає суперечка про їх розмір, що вона зобов’язана сплатити.

ЗРАЗОК ПОЗОВНОЇ ЗАЯВИ ПРО СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ НА ДИТИНУ

Зразок позовної заяви про стягнення аліментів

Позовна заява про стягнення аліментів має достатньо просту структуру, яка в цілому не відрізняється від класичної. В ній містяться:

 1. Найменування суду
 2. Повне ім’я – П.І.Б. рік народження, адреса, номер телефону позивача.
 3. Аналогічні дані з другого пункту для відповідача.
 4. По центру аркушу пишеться: «Позовна заява про стягнення аліментів».
  Далі викладається опис обставин справи, що дають право на стягнення аліментів. Наприклад вказується ПІБ сторін, дата та місце укладення між ними шлюбу, номер свідоцтва про реєстрацію шлюбу, дані про народження дітей, дані про час та місце розірвання шлюбу. Викладається опис факту ухиляння відповідача від обов’язків сплати аліментів.
 5. Виклавши обставини та сутність претензій, треба вказати відповідні статі Сімейного, Цивільного та Цивільно-процесуальних кодексів, на основі яких подається позов.
 6. Після слова «Прошу» викладається суть вимог. Викладене може мати ряд варіацій.
 7. Перелік усіх документів, що додаються до позовної заяви.
 8. Ставиться дата, підпис та прізвище з ініціалами позивача.

Позовну заяву та усі додатки до неї, треба подавати до суду у двох примірниках. Один з них залишиться в суді, а другий буде направлений відповідачу для ознайомлення.

Зразки позовних заяв, в тому числі і на стягнення аліментів, можна знайти у кожному суді та в електронному вигляді. Їх невеликі відмінності залежать від особливостей кожної конкретної справи.